Wetgeving geen belemmering voor biobased en gerecylede grondstoffen

Post-consumer kunststofafval

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceerde onlangs de rapportage ‘Biobased en gerecyclede grondstoffen in kunststof verpakkingen: belemmerende regelgeving?’ Is de wetgeving een belemmering voor deze grondstoffen?

Het onderzoek toont aan dat wet- en regelgeving op Europees en Nederlands niveau zelden belemmeringen vormt voor het gebruik van biobased en gerecycled kunststof in verpakkingen. Alleen in het geval van toepassing van gerecycled kunststof in voedselverpakkingen wordt onderscheid gemaakt tussen virgin en gerecycled kunststof.

Meer vraag

Om het gebruik van virgin of oil-based kunststoffen te verminderen, is de vraag naar en het aanbod van alternatieve grondstoffen flink gestegen. Bedrijven en overheden stellen doelen voor de toepassing van hernieuwbaar en gerecycled materiaal in verpakkingen. Echter leidt deze verschuiving ook tot nieuwe uitdagingen en vragen.

Dit zijn de belemmeringen

Diverse ketenpartijen ervaren onder andere technische en economische knelpunten van biobased en gerecycled kunststof als een belemmering. Maar ook het juridische kader levert problemen op. Daarom inventariseerde Tilburg University, in opdracht van het KIDV en met financiering van Stichting Afvalfonds, óf en in hoeverre wetgeving de toepassing van biobased en gerecyclede grondstoffen in kunststof verpakkingen beperkt dan wel stimuleert.

Dit zijn de bevindingen van Tilburg University

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *